Рухани жаңғыру

Осыдан екі жыл бұрын Елбасының Жарлығымен бектілген Алғыс айту күні мерекесінің жыл өткен сайын ауқымы кеңейіп, салмағы артып келеді.
Бұл күнде барлық ұлттың бір – біріне және осы адамдарды қабылдаған, барынша қамқорлық білдірген қазақтарға алғыс айтуы тамаша дәстүрге айналды. Алғыс айту күнінің халық аралық дәрежесі жоқ, бірақ еліміз үшін бұл үлкен аса маңызды мерекелердің бірі болып санады. 1 наурыз – Елбасының бейбітшілік пен келісімге негізделген сарабдал саясатының нәтижесі паш етілетін күн. Ұлы Дала елінің жастары үшін бұл күн біртұтас елдіктің, ынтымақтастық пен татулықтың және де өткенге салауат пен болашаққа деген үміттің мерекесі.
Алдағы уаққытта Елбасы бастаған Қазақстан халқы Ассамблеясы жастар саясатын жаңартуды жоспарлауда. Саяси, экономикалық, рухани жаңғырудың аясында ҚХА жастар қанатын реформаландыру да көкейкесті мәселе. Бүгінгі буын бір шанырақтың астында, біртұтас ұлт ретінде қазақтың еліне, жеріне, тіліне құрмет білдіре жүріп, Ұлы Дала елінің дамуына үлес қосуға дайын.
Біздің мектептің кітапханасында кітап көрмелері «Адамдарды рухани біріктіретін күш», «Қазақ жеріне бас иемін», «Өз тарихынды біл және мақтан тұт» атты тақырыптарында кітап көрмелері және кітапхана сабақтары «Қазақ еліне деген құрметім шексіз», «Елдіктің ерен мерекесі» өткізілді. Дүниежүзілік Азаматтық қорғаныс күніне кітап көрмесі «1 наурыз Дүниежүзілік Азаматтық Қорғаныс күні» және «Бұны әрқайсысы білу керек» сабақ өткізілді.

Кітапханашылар: Қабдуллина У.А., Бибикова Н.Н.

Вот уже в третий раз народ Казахстана отмечает День благодарности – праздник, символизирующий наше единство в этническом, конфессиональном, культурном и языковом многообразии. Обращаясь к истокам все казахстанской толерантности, Глава государства Нурсултан Назарбаев объясняет его суть так:«Наши предки были благодарны судьбе и родной земле, придававшей им силы, чтобы выдержать нелегкие испытания, которые выпали на долю народа. Они всегда благодарили близких сородичей, приходили им на помощь в трудные времена военного лихолетья, засухи и джута. В годы политических репрессий, депортаций 20 века миллионы людей были благодарны друг другу за помощь и поддержку. Это давало людям, лишенным всего, силы выжить, обрести надежду заново начать жизнь. И сегодня очевидцы, а также потомки тех, кто пережил ту зловещую эпоху, гонения, с великой теплотой вспоминают заботу и гостеприимство, обретенное на нашей земле, в казахских степях…
Они благодарили казахов, которым самим в то время также было нелегко, за сострадание и бескорыстие, бесстрашную помощь вопреки всем существовавшим тогда запретам. И казахи тоже благодарны своим собратьям за любовь к родному краю, вклад в преображение нашей земли, уважение к национальной культуре, языку и традициям.
В рамках Рухани жаңғыру к дню благодарности в библиотеке были подготовлены выставки «Всегда с тобой Казахстан» «Мәңгі сенімен Қазақстан», «Поклон земле казахской» «Қазақ жеріне бас иемін», «Помни и гордись своей историей» «Өз тарихынды біл және мақтан тұт», проводились беседы 5-7 классами «1 марта – День благодарности, милосердия и дружбы народа Казахстана », «Учимся быть благородными» . К дню гражданской обороны была подготовлена выставка «1 наурыз Дүниежүзілік Азаматтық Қорғаныс күні» «1 марта – День гражданской обороны», проводился библиотечный урок «Бұны әрқайсысы білу керек» «Это должен знать и уметь каждый»

Библиотекари: Кабдуллина У.А., Бибикова Н.Н.